marți, 28 ianuarie 2014

Nocturn şi diurn

Zonele de înţelesuri care altminteri ar rămâne enclave neinteligibile în realitatea vieţii cotidiene sunt astfel ordonate în funcţie de ierarhia realităţilor, devenind ipso facto inteligibile şi mai puţin înfricoşătoare. Această integrare a realităţilor unei situaţii marginale în realitatea supremă a vieţii cotidiene este foarte importantă, deoarece aceste situaţii constituie cea mai dură ameninţare pentru existenţa luată de-a gata, curentă, din ssocietate. Dacă o considerăm pe cea din urmă ca fiind „partea diurnă” a vieţii umane, atunci situaţiile marginale constituie „partea nocturnă”, care pândeşte ameninţător de la periferia conştiinţei cotidiene. Tocmai datorită faptului că partea nocturnă are propria realitate, deseori cu aparenţă sinistră, ea constituie o ameninţare permenentă pentru realitatea vieţii luate ca atare, prozaică, „sănătoasă” din societate. Încontinuu se infiltrază gândul (gând prin excelenţă „nesănătos”) că, poate, realitatea luminoasă a vieţii cotidiene nu este decât o iluzie, gata să fie înghiţită în orice clipă de coşmarurile înfiorătoare ale celeilalte realităţi, nocturne. Asemenea gânduri delirante şi terorizante sunt înfrânate prin ordonarea tuturor realităţilor imaginate în cadrul aceluiaşi univers simbolic care cuprinde realitatea vieţii cotidiene, adică ordonându-le astfel încât cea din urmă să-şi păstreze calitatea ei supremă, definitivă (să fie „cea mai reală”, dacă vreţi).
(Berger, Luckman - Construirea socială a realităţii)

All that you touch
All that you see
All that you taste
All you feel.
All that you love 
All that you hate 
All you distrust 
All you save. 
All that you give 
All that you deal 
All that you buy, 
beg, borrow or steal. 
All you create 
All you destroy 
All that you do 
All that you say. 
All that you eat 
And everyone you meet 
All that you slight 
And everyone you fight. 
All that is now 
All that is gone 
All that's to come 
and everything under the sun is in tune 
but the sun is eclipsed by the moon. 

(Pink Floyd, Eclipse, Waters)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu